Ing. Ján Cerovský - ELPOS

Voliteľná interná kamera (iba pre Uniq PC 190).