Ing. Ján Cerovský - ELPOS

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.