Ing. Ján Cerovský - ELPOS

Ochranné sklo proti vandalizmu (iba pre Uniq PC 190).